اطلاعیه

Collapse
هیچ اطلاعیه ای هنوز ایجاد نشده است .
X
 • فیلتر
 • زمان
 • نمایش
پاک کردن همه
new posts

 • معرفی نرم افزار ژئوفیزیکی SeisScape

  بعد از انجام عملیات لرزه نگاری، نوبت به پردازش و تعبیر و تفسیر داده های لرزه ای می رسد. انجام این عملیات نیاز به بررسی کامل داده ها و خطوط لرزه های بدست آمده از عملیات را می طلبد. بعد از معرفی نمایش چگالی متغیر که داده ها را به صورت طیف رنگی در رنج تغییر و جهت دامنه نمایش می دهد، دنیای جدیدی در پردازش داده ها معرفی شد.
  از ویژگی های بارز نرم افزار SeisScape اینست که علاوه بر نمایش داده ها بصورت طیف رنگی، آنها را نیز بصورت تغییر در سایه و نور بر اساس تغییر در دامنه نمایش می دهد.
  این نرم افزار برای نمایش خطوط لرزه ای ثبت بوسیله گیرنده های مورد استفاده در عملیات لرزه نگاری، طراحی شده است که قادر است که خطوط لرزه ای دو بعدی را به صورت سه بعدی نمایش دهد.
  [IMG]file:///D:/Software/%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%AE%D8%B4%D9%8 3%D9%8A/Book/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%DB%8 C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%D9%85%D9% 82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8 %AF%D8%B3%DB%8C%20%D9%86%D9%81%D8%AA%20-%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D9%86%D8%B1%D 9%85%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%DA%98%D8% A6%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20Sei sScape_files/7xcgpkj.jpg[/IMG]
  نمایش خطوط دو بعدی لرزه ای بصورت سه بعدی

  بدین معنی که ثبت های دریافت شده بوسیله یک خط مسقیم گیرنده (in-line یا cross-line) را گرفته، بعد از اعمال عملیات تعریف شده، با توجه به دامنه خطوط نسبت به خطوط قبلی و بعدی، آنها را بصورت پستی و بلندی هایی که نمایان تغییر در دامنه و جهت دامنه (Peak و Trough) های خطوط لرزه نگاری می باشد، نمایش دهند. برای درک این مطلب خط لرزه ای را در نظر بگیرید. سپس آنرا 90 درجه نسبت به محور خط لرزه بچرخانید. اینکار موجب جابجایی جهت Peak ها به بالا و Trough ها به پایین خواهد شد. حال اینکار را برای تمامی خطوط انجام دهید و بترتیب در کنار هم قرار دهید. حال شما خطوط دو بعدی در صفحه را به خطوط سه بعدی تبدیل نموده اید. در نرم افزار، این عملیات بوسیله تبدیل طیف های خطوط لرزه ای به مثلث های متناظر آنها، انجام می شود. هر چه تعداد این مثلث ها بیشتر باشد، کیفیت نمایش بالاتر رفته و در نتیجه سرعت بارگزاری پایین می آید.
  [IMG]file:///D:/Software/%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%AE%D8%B4%D9%8 3%D9%8A/Book/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%DB%8 C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%D9%85%D9% 82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8 %AF%D8%B3%DB%8C%20%D9%86%D9%81%D8%AA%20-%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D9%86%D8%B1%D 9%85%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%DA%98%D8% A6%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20Sei sScape_files/6jmlykp.jpg[/IMG]
  نمایش خطوط لرزه ای دو بعدی بوسیله نرم افزار


  کاربران می توانند بوسیله ماژول های متفاوتی، تغییراتی در کیفیت، پس زمینه، رنگ، ناحیه نمایش، رنج نمایش لرزه ها، طیف رنگی مورد استفاده، جهت و بعد نمایش، نور پردازی بر روی خطوط، مکان صفحه مبنا، و دیگر ویژگی های تعریف شده برای نمایش هر چه بهتر خطوط لرزه ای را اعمال نمایند.
  [IMG]file:///D:/Software/%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%AE%D8%B4%D9%8 3%D9%8A/Book/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%DB%8 C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%D9%85%D9% 82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8 %AF%D8%B3%DB%8C%20%D9%86%D9%81%D8%AA%20-%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D9%86%D8%B1%D 9%85%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%DA%98%D8% A6%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20Sei sScape_files/8euyr1d.jpg[/IMG]
  مکان نمای نور خورشید برای دادن جلوه های تصویری به خطوط لرزه ای دو بعدی


  همچنین قادر نرم افزار است قسمتی از داده های لرزه ای سه بعدی را گرفته و بعد از انتخاب گزینه های مورد نظر، آن را نمایش دهد. در این حالت شما قادر به نمایش خطوط لرزه ای in-line و cross-line می باشید.

  استفاده از این نرم افزار، درست شبیه اینست که شما در حال حرکت بر روی خطوط لرزه ای در دنیای حقیقی می باشید و یوسیله دوربینی که در اختیارتان قرار داده شده است، اقدام به نصویر برداری از قسمت های متفاوت این خطوط بر درک بهتر ثبت های صورت گرفته بوسیله گیرنده های موجود در سطح زمین می کنید.
  سه ماژول اصلی برای این نرم افزار تعریف شده است:
  SeisScape 2D
  SeisScape Plus
  SeisScape 3D
  که تمامی عملیات معرفی شده در بالا بوسیله ماژول های موجود در این سه ماژول اصلی قابل اجرا می باشد.
  بعد از اعمال پردازش های مورد نظر، کاربران می توانند نتایج بدست آمده را در کنار خطوط لرزه ای مورد نظر یادداشت نموده و آنها را به فرمت تصویر ذخیره نمایند.
  [IMG]file:///D:/Software/%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%AE%D8%B4%D9%8 3%D9%8A/Book/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%DB%8 C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%D9%85%D9% 82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8 %AF%D8%B3%DB%8C%20%D9%86%D9%81%D8%AA%20-%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D9%86%D8%B1%D 9%85%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%DA%98%D8% A6%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20Sei sScape_files/6tmkisp.jpg[/IMG]
  یادداشت نتایج پردازش در کنار خطوط لرزه ای مورد نظر

  این نرم افزار توسط شرکت Birchtree Software در کشور Canada ثبت شده است و آدرس اینترنتی آن www.seisscape.com می باشد.

 • #2
  متاسفانه تصاویر قابل رویت نیست. چگونه می شود آنها را مشاهده کرد؟

  نظر

   

  ده شركت برتر نفت جهان


  ده شركت برتر نفت جهان
  ...
  صبر کنید ..
  X